Välkomna till Kristinebergs JVF hemsida.
Kristineberg ligger 7 mil Norr om Lycksele och 1 mil från Vindelälven.
Markerna består av 12 000 ha bolagskog där övervägande delen är Sveaskog. Markerna har god tillgång på fågel och hare.

Jägarna i Kristineberg är mycket bra på att hjälpa till med var bästa jaktmarkerna är på området.

Kristinebergs JVF har även en facebook sida där man lägger ut var älgjakten bedrivs under dagen.