Småviltsjakt 2022 på fågel och hare kan man bedriva på Kristinebergs marker enligt jakttabell.

Dagskort: 200 kr

Årskort: 650 kr

Utländska jägare: 200 kr/dag

Försäljare

Thomas Jonsson tel. 070-6680522

Tommy Olsson tel. 070-3757741

Tord Bertilsson tel. 070-3515335

 Fredrik Andersson tel. 070-4931294